FAQ

Tłumacze symultaniczni zawsze pracują w parach i zmieniają się co około 20-30 minut, ze względu na wymaganą ogromną koncentrację, umiejętność radzenia sobie z różnym tempem wypowiedzi i różnymi akcentami mówców.

Blok to każde tłumaczenie, które trwa do 4 godzin. Dzień pracy tłumacza to dwa bloki, czyli tłumaczenie do 8 godzin.

Strona tłumaczenia „przysięgłego” jest stroną ustawową w rozumieniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Można przesłać skan dokumentu, ale wtedy tłumacz musi napisać w formule poświadczenia, że tłumaczenie zostało wykonane ze skanu dokumentu. Różne instytucje wymagają jednak tłumaczenia z oryginalnego dokumentu.